СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

мандат 2015-2020 година при районен съд - Петрич


АГНЕСА ИВАНОВА
ЕМИЛ РИБНИШКИ
АДРИАНА СТОЙЧЕВА
ЖИВКО ИВАНОВ
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ
ЗЛАТКА КАТУЛОВА
АНКА СТОЯНОВА
ИВО ТОЧЕВСКИ
ВАЛЕНТИНА СВЕЧЕВА
КРИСТИНА СТАНКОВА
ВАЛЕРИ ДАГАЛОВ
МАРИЯ ЧУЧУКОВА
ГЕОРГИ ЧУЧУРОВ
МАРИЯ ШАЛАМАНОВА
ГЕОРГИ КИТАНОВ
МАРИЯНА СПАСОВА
ГЕРГАНА ПЕШЕВА
РУМЯНА КАРАКАШЕВА
ГРОЗДАНКА СТОЯНОВА
СЛАВЧО МИТОВ
ДЕСИСЛАВА ТОЧЕВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА
ДЕСИСЛАВА ФИЛЧЕВА
ТОДОР ЯНАКОВ
ДИМИТРИНКА ДОНЕВА
ТРЕНДАФИЛ ТРЕНДАФИЛОВ
ДИМИТРИНКА МИТОВА
ХАЛИМЕ МУСТАФА
ДИМИТЪР ДУЕВСКИ
ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНА ГУРГУРЕВА
ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА
ЕЛЕНА ПОПОВА
ЦВЕТАНКА ГОЛАШЕВА
ЯНКА ТОДОРОВА
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки