Състав на съда

Председател Мая Банчева

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

1 състав - съдия Мая Банчева
2 състав - съдия Божана Манасиева
3 състав - съдия Андроника Ризова
4 състав - съдия Румяна Митева


ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

1 състав - съдия Ангелина Бисеркова
2 състав - съдия Атанас Кобуров
3 състав - съдия Андрей Николов

Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки