Декларации
Декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ от служителите на РСПетрич
Декларациите по чл. 12 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси подадени от служителите  в Районен Съд Петрич


Назад НазадНапред Напред
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки