Отчет 2010

Описание:
Районен прокурор Лидия Манолова
Отчет 2010
-
- -


Бе посетена 181 пъти. .
(c) Raionen sad Petrich last modified 10/29/2012
Справки по дела
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com