Отчет 2011

Описание:
По нов начин, чрез паралелен анализ на статистическите данни на двата съда, административните ръководители Димитър Узунов и  Мая Банчева представиха дейността на съдилищата за отминалата 2011 година.
Отчет 2011
-
- -


Бе посетена 194 пъти. .
(c) Raionen sad Petrich last modified 02/20/2012
Справки по дела
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com